اتوماسیون تغذیه

eat

این سیستم در مراکز مختلف به دو روش قابل استفاده می باشد:

 سفارش غذا از طریق سیستم رزرواسیون:

در این روش که بر پایه نرم افزار تحت وب استوار است کاربران از هفته های قبل یا روز قبل نسبت به رزرو غذای مورد نظر خود اقدام نموده و سپس به محل توزیع غذا مراجعه می کنند

سفارش غذا از طریق سامانه رستورانی به صورت online:

در این روش کاربران در هر وعده می توانند به سلف مراجعه و در بین غذاهای موجود انتخاب خود را انجام داده و فیش مربوط را در اختیار محل توزیع قرار دهند.

اتوماسیون تغذیه

اتوماسیون تغذیه

دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | سیستم کنترل تردد