اتوماسیون حضور و غیاب

اتوماسیون حضور و غیاب

اتوماسیون حضور و غیاب

bn6این نسخه که به   زبان NET. نوشته شده است و با توانمندی بالا ویژه مراکز کوچک و سازمانهایی که در آنها نیاز به یک سیستم کارآمد با کاربری آسان و زمان راه اندازی کم دارند طراحی شده و طراحی کاربر پسند آن بنحوی است که کاربران با چهل دقیقه آموزش قادر به بهره برداری کامل از آن می باشد.

bn7

در تهیه این نسخه که به زبانNET . نوشته شده است ضمن تلاش بر حفظ سادگی

در کاربری، کلیه امکانات مورد نظر سازمانها از قبیل انواع شیفت ، شیفتهای شناور و گردشی و گزارشات ویژه به صورتی قابل انعطاف جهت عملکرد مطلوب و متناسب با هر نیازی گنجانده شده است کاربران این نرم افزار با استناد به راهنمای جامع آن خواهد توانست به راحتی از این نرم افزار بهره برداری کنند.

bn8

این نسخه جامع که مبتنی بر وب می باشند امکانات فراوانی را در اختیار مدیران و پرسنل سازمانها قرار میدهد ، مدیریت اطلاعات تردد، اعمال قوانین کارکرد، ارائه گزارشات متنوع مد نظر مدیران و امکان دستیابی هر پرسنل به اطلاعات تردد فردی و درخواست تصحیح آنها، درخواست مرخصی و …….. از مزایای این سیستم می باشد.

[/fusion_text]

دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | سیستم کنترل تردد