اتوماسیون مجموعه ورزشی

gym

این سیستم مجموعه ای از نرم افزار و سخت افزار های مربوطه بوده که قادر است کلیه امور اداری و مالی اعضا، پرسنل و مربیان را با دقت و سرعت بالا و با حضور کمترین نیروی انسانی هماهنگ نماید.

برخی از ویژگی های این نرم افزار شامل:

 ثبت نام اعضا با قابلیت تمدید عضویت

 تعریف گروه ورزشی

 تعریف سالن های مختلف

 امکان کنترل اعضاء ثبت نام شده به صورت اعتباری ، زمانی و تعداد دفعات استفاده

دارای قسمت بوفه و رستوران

امکان تهیه گزارشات مالی و نمودارهای مربوطه و …

اتوماسیون مجموعه ورزشی

اتوماسیون مجموعه ورزشی

دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | سیستم کنترل تردد