اتوماسیون پارکینگ

park

سامانه هوشمند پارکینگ خودرو از نرم افزار و سیستم های شناسایی از طریق فرکانس های برد کوتاه (RFID) ، برد بلند (UHF) و یا پردازنده های تصویر (CCTV) در محل ورودی پارکینگ تشکیل شده که قادر است در صورت شناسایی خودرو توسط سیستم بدون نیاز به افراد حاضر در محل اقدام به مدیریت پارکینگ نماید در این سامانه شناسه هوشمند اقدام به باز نمودن گیت های ورودی و خروجی پارکینگ می نماید. این سامانه برای اعمال محدودیت تردد و ثبت گزارش عبور و مرور خودرو و … در مبادی ورودی و خروجی محوطه پارکینگ های عمومی ، سازمان ها و … کاربرد دارد.

اتوماسیون پارکینگ

اتوماسیون پارکینگ

دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | سیستم کنترل تردد