اتوماسیون کنترل تردد

ac

محدودیت ورود و خروج بر اساس اشخاص و زمان، عملکرد اصلی این نرم افزار است که بر اساس نیاز مشتری با ترکیب ابزارهای سخت افزاری مختلف کنترلی، گیت، راهبند و … مورد استفاده قرار می گیرد این نرم افزار قابلیت ارائه گزارش های خاص بر اساس نیاز مشتری را دارا بوده و از امنیت بالایی برخوردار است.

اتوماسیون کنترل تردد

banner_access

دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | سیستم کنترل تردد